Informasjon


Viktig informasjon

For innenbysboende er det gratis å gifte seg i Trondheim. 

Hvis minst en av dere er folkeregistrert med adresse i Trondheim og minst en av dere er medlem av Den Norske Kirke, er det gratis å gifte seg i byens kirker. Denne ordningen gjelder fra 1. januar 2018. Er dere bosatt i en annen kommune, koster leie av kirke til vigsel kr 7.000,-. I Vår Frue kirke koster det kr 9.000,-, mens i Nidaros domkirke er prisen kr 12.000,- (2024-priser).  

 

For vigsel andre ukedager enn lørdag, vennligst ta kontakt med din lokale menighet.
Ønsker du vielse i Berg, Strindheim, Charlottenlund eller Tempe kirker, ringer du menighetens kirkekontor for bestilling.
For vigsel i Fjellseter kapell: vennligst kontakt Ilen menighet. (Egne priser gjelder). 
For vigsel i Lo kirke: vennligst kontakt Trøndelag Folkemuseum Sverresborg og Sverresborg menighet. (Egne priser gjelder). 

Det gjøres oppmerksom på at innensoknsboende har fortrinn ved forespørsel om vigsel i Nidaros domkirke. Dersom dere bor i Nidaros domkirkes sokn, kan menigheten kontaktes. Dere kan sjekke soknetilhørighet på kirken.no.

Ved avbestilling eller endring av kirke og tidspunkt må vi ha en skriftlig henvendelse for at endringen skal bli registrert. Vi ber om hurtig beskjed om endringer slik at tidspunktet blir frigjort for andre. 
 

NB! Dersom du allerede har en registrering inne eller har utsatt/avbestilt bestilling på vigsel, må ønske om endring av denne gjøres skriftlig på epost til daapogvigsel.trondheim@kirken.no
Beskjeder i kommentarfeltet i tidligere vigselspåmelding fanges ikke opp. 

Når dere søker etter ledig dato, er det best å ha både starttidspunkt og slutt-tidspunkt innen samme kalenderår. (Det hender også at siden fungerer bedre på pc enn på telefon.) 

Et tips til slutt: Dersom dere tenker å leie festlokale i forbindelse med vigselen, anbefales det at dere finner ut hvilke datoer som er tilgjengelige så tidlig som mulig, da dette kan være en større flaskehals enn å finne dato for selve seremonien.