Konfirmantpåmelding
Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv, og svar på mest mulig. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Send oss dåpsattest dersom du er døpt og døpt et annet sted enn der du skal konfirmeres.
Rett kopi av eventuell dåpsattest sendes Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet
Kongsgårdsgt. 2
7014 Trondheim
Den kan også sendes på e-post: post@nidarosdomen.no

Jeg melder meg på som konfirmant. For å få godt utbytte av konfirmasjonstida vil jeg slutte opp om programmet og følge de reglene som gjelder.
Konfirmasjonsdato er 7. og 8. mai 2022 i Nidarosdomen.
Som foresatte ønsker vi at vår datter/sønn skal delta som konfirmant og vil legge forholdene til rette for at hun/han kan følge opplegget og få størst mulig utbytte av konfirmanttida.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Angi hvilken skole du går på, og dine fritidsaktiviteter/interesser (både organiserte og uorganiserte):
Andre opplysninger du tror kan være nyttige for konfirmantlæreren (helse, førlighet, allergier og lignende):
Hvis du ikke bor i vår menighet, oppgi grunn for ønske om konfirmasjon hos oss, f eks om du tilhører ett av korene. Angi om du bare ønsker konfirmasjon og vil følge undervisning i egen menighet, eller om du vil følge hele opplegget her. Skriv inn skoletilhørighet. Velg ønsket dag for undervisning og konfirmasjon, dere får tildelt dag og tid så langt det går ift ønsker.

Last opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB. Laster du opp bildet er det så mye lettere for oss å lære navnet ditt!

 


Dager for undervisningen

 

Konfirmasjonsdato 2022

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer Vi ber om kontaktinfo med fullt navn, adresse, telefon og e-mail til for alle foresatte.
Jeg/vi kan bidrag med følgende:

Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort i menighetens menighetsblad/nettside.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer Vi ber om kontaktinfo med fullt navn, adresse, telefon og e-mail til for alle foresatte.
Jeg/vi kan bidrag med følgende: