Informasjon om bestilling av vigsel

 

Gratis å gifte seg i egen kirke
Det er gratis å gifte seg i den kirken man hører til/sokner til. Hvis dere er usikre på hvilken kirke dere sokner til, kan dere bruke linken Finn din menighet på forsiden.

For vigsel i annen kirke i Trondheim enn i deres egen, koster det pr. 2017 kr 5.705,- for leie av kirke inkl. kirketjener og organist. Hvis presten ikke kommer fra deres eget prosti, betaler dere kr 2.765,- i tillegg.
For Nidaros domkirke gjelder egne satser - kr 8.435,- for leie av kirke inkl. kirketjener og organist. Hvis presten ikke kommer fra deres eget prosti, betaler dere kr 2.765,- i tillegg. Ved bestilling av vigsel i Domkirken faktureres et depositum på kr 5000,-. Dersom vigsel avbestilles mindre enn 4 mnd før vigseldato tilbakebetales ikke depositumet.
 

 

For vigsel andre ukedager enn lørdag, vennligst ta kontakt med din lokale menighet.
Ønsker du vielse i Berg, Strindheim, Charlottenlund eller Tempe kirker i 2017 og fremover, ringer du menighetens kirkekontor for bestilling.
For vigsel i Fjellseter kapell: vennligst kontakt Ilen menighet.
For vigsel i Lo kirke: vennligst kontakt Trøndelag Folkemuseum Sverresborg og Sverresborg menighet.

Det gjøres oppmerksom på at innensoknsboende har fortrinn ved forespørsel om vigsel i Nidaros domkirke.

Ved avbestilling eller endring av kirke og tidspunkt må vi ha en skriftlig henvendelse for at endringen skal bli registrert.
Vi ber om hurtig beskjed om endringer slik at tidspunktet blir frigjort for andre.

Forespørsel om vigsel

Klikk på bildet nedenfor for å registrere en forespørsel om vigsel.