Kirkelig fellesråd i Trondheim > Vielse

Informasjon om bestilling av vigsel

For innenbysboende er det gratis å gifte seg i Trondheim.
Hvis minst en av dere er folkeregistrert med adresse i Trondheim og minst en av dere er medlem av Den Norske Kirke, er det gratis å gifte seg i byens kirker. Denne ordningen gjelder fra 1.januar 2018.

Er dere bosatt i en annen kommune, koster leie av kirke til vigsel kr 6.201,-. I Nidaros domkirke er prisen kr 9.167,- (2020-priser). 
 

 

For vigsel andre ukedager enn lørdag, vennligst ta kontakt med din lokale menighet.
Ønsker du vielse i Berg, Strindheim, Charlottenlund eller Tempe kirker, ringer du menighetens kirkekontor for bestilling.
For vigsel i Fjellseter kapell: vennligst kontakt Ilen menighet. (Egne priser gjelder).
For vigsel i Lo kirke: vennligst kontakt Trøndelag Folkemuseum Sverresborg og Sverresborg menighet. (Egne priser gjelder).

Det gjøres oppmerksom på at innensoknsboende har fortrinn ved forespørsel om vigsel i Nidaros domkirke.

Ved avbestilling eller endring av kirke og tidspunkt må vi ha en skriftlig henvendelse for at endringen skal bli registrert.
Vi ber om hurtig beskjed om endringer slik at tidspunktet blir frigjort for andre.

Forespørsel om vigsel

Klikk på bildet nedenfor for å registrere en forespørsel om vigsel.